Przepadek przedsiębiorstwa czyli „pozamiatane”…

Ustawą z dnia 23 marca 2017 r. wprowadzono do kodeksu karnego instytucję „przepadku przedsiębiorstwa”. Zgodnie z nowym przepisem art. 44a k.k. sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 1) sprawca zostanie skazany...