Pracownicze Plany Kapitałowe („PPK”) 2019

  Ogólne założenia ustawy Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych podpisana w dniu 19 listopada 2018 roku przez Prezydenta RP, weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. PPK będą powszechnym, dobrowolnym i prywatnym systemem długoterminowego oszczędzania...

Kolejna wygrana sprawa dotycząca tzw. polisolokat.

  Zgodnie z naszymi poprzednimi doniesieniami dotyczącymi nieprawidłowości znajdujących się w wielu umowach zawieranych w sprawie indywidualnego lub grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, tzw. polisolokatami, miło nam...