Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Kwestia wypłaty odszkodowań za opóźniony lub odwołany lot pozostaje bezsporna przy spełnieniu przesłanek określonych w Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla...