Dzisiaj dość nietypowo …  dla wszystkich Czytelników przygotowałem „prezent noworoczny” 🙂

Załącznik – Checklista – zawieranie umowy o pracę

Wiem, że moi Klienci często mają problem z ustaleniem co ma być elementem umowy o pracę, co zaś elementem informacji dodatkowej przekazywanej pracownikowi przy podpisywaniu rzeczonej umowy (art. 29 § 3 kodeksu pracy).

Przypomnę:

Zgodnie z przepisem art. 29 KP:

  • 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

1) rodzaj pracy;

2) miejsce wykonywania pracy;

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;

4) wymiar czasu pracy;

5) termin rozpoczęcia pracy.

Rodzaj umowy o pracę to np. „umowa na okres próbny”, „umowa na czas określony”, „umowa na czas nieokreślony”, czy „umowa na czas wykonania określonej pracy”.  

Nadto pracodawca – zgodnie z przepisem art. 29 § 3 KP – informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Aby ułatwić Państwu sprawdzenie co w umowie, a co w informacji dodatkowej, przygotowałem prosty arkusz kalkulacyjny, będący pomocną checklistą przy przygotowywaniu i podpisywaniu umowów o pracę oraz dokumentów towarzyszących.

Checklista – zawieranie umowy o pracę:

www.sornek.pl/zatrudnienie_checklista.xlsx

Przy innej okazji opiszę, ile wszelakiej maści dokumentów towarzyszy zawarciu jednej umowy o pracę. „Trochę” tego jest…

A tutaj plik – www.sornek.pl/zatrudnienie_checklista.xlsx