Wierzyciele notorycznie nadużywają uprawnienia do wpisu (często fikcyjnego) zadłużenia w różnorakich Biurach Informacji Gospodarczych (tj. wszelakich rejestrach długów jak na przykład popularny – wrocławski KRD).

Pomijam w tym miejscu całą procedurę związaną z prawidłowym umieszczeniem wpisu (w zależności od tego, czy dług jest stwierdzony tytułem wykonawczym, czy też wynika z zobowiązania które powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej, minimalnej kwoty zadłużenia etc.).

Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że celowe umieszczenie nieprawdziwej informacji gospodarczej (tj. informacji o długu) rodzi określone konsekwencje prawne.

Odpowiedzialność może być realizowana na gruncie prawa karnego i cywilnego (w tym gospodarczego):

1. prawo karne

Jeśli Twój wierzyciel świadomie (z zamiarem) opublikował nieprawdziwe informacje na temat Twojego zadłużenia np. w KRD (lub innym biurze informacji gospodarczej) popełnia przestępstwo.

Zgodnie z art. 48 ustawy:

„kto przekazuje do biura nieprawdziwą informację gospodarczą, podlega grzywnie do 30 000 złotych. Tej samej karze podlega, kto nie usunął informacji gospodarczej w terminie 90 dni od dnia jej otrzymania od biura lub ujawnił niezgodnie z przepisami ustawy informację gospodarczą osobom trzecim”.

Jest to występek na gruncie kodeksu karnego. Sądy zdają się wykluczać – w tym przypadku – możliwość ścigania sprawcy (nieuczciwego wierzyciela) z oskarżenia prywatnego (pomówienie, zniesławienie), bowiem czyn ścigany jest z urzędu. Oskarża prokurator, a nie my – to spore ułatwienie. Wystarczy dobre zawiadomienie i kilka dowodów.

2. prawo cywilne (gospodarcze)

Twój wierzyciel poprzez publikację nieprawdziwych danych (nieprawdziwego długu) w Biurze Informacji Gospodarczej (np. KRD), narusza Twoje dobra osobiste (Twoje jako osoby fizycznej), albo dobra osobiste Twojej spółki (osobowej, kapitałowej, w tym z o.o. i akcyjnej).

Niezależnie od naruszenia dobra osobistego, może też popełniać czyn nieuczciwej konkurencji (i moim zdaniem z reguły tak będzie, co prowadzi do kumulatywnego zbiegu roszczeń).

Takie działanie nieuczciwego wierzyciela publikującego nieprawdziwą informację o Twoim zadłużeniu może go wiele kosztować (odszkodowanie, zadośćuczynienie, konieczność publikacji przeprosin, inne) etc.

Krótko więc mówiąc: jeśli ktoś Ci przypisuje dług którego nie masz i ujawnia go, jako formę mobilizacji Ciebie do określonego działania … działaj, pokaż że też masz argumenty i domagaj się sprawiedliwości.

Prawo jest po Twojej stronie.