Pewnie się zastanawiasz, jak walczyć z hejtem. Czasem pracownik, czasem współpracownik, były handlowiec, konkurent myśli, że Internet to takie szambo do którego można wrzucać anonimowo, wszystko, na wszystkich….

Otóż nie! 🙂 i to dobra wiadomość. W tej mierze mamy doświadczenia 🙂

Jak walczyć z hejtem?

Droga jest prosta:

  1. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 212 z użyciem środków masowego komunikowania się – istotna jest treść pisma, bowiem od jego treści zależy szybkość postępowania, jak również sprawność Policji, która z reguły wykonuje najważniejsze czynności. Po prawdzie pismo to nie jest zawiadomieniem, a skargą („Policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym przesyła skargę do właściwego sądu„), która inicjuje postępowanie z oskarżenia prywatnego,
  2. przy dobrze skonstruowanej skardze, Policja (za przyzwoleniem Sądu) zabezpiecza dowody tj. ustala adres IP hejtera, następnie dane abonenta który posługiwał się tym numerem IP w czasie w którym nienawistny post był w Internecie publikowany:
  3. wygląda to tak … (kliknij w zdjęcie)
  4. Policja ustala IP, dane sprawcy (czasem abonentem jest ojciec lub inny domownik, a pracownikiem pomawianej osoby/firmy np. syn, co zdaje się w sposób oczywisty wskazywać na sprawcę przestępstwa),
  5. Kierujemy prywatny akt oskarżenia do Sądu wskazując (jak w powyższym przykładzie) syna,
  6. I z reguły kończy się to albo ugodą, albo wyrokiem… czyli tak (kliknij w zdjęcie):