Zespół Prozam

Piotr Pieprzyca

Od 2002 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych. Pierwsze lata związany z sektorem samorządowym, z którym do dziś pracuje. W latach 2004-2007 arbiter na liście prowadzonej przez Prezesa UZP.

Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Publicznych. Od 2006 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej PROZAM Piotr Pieprzyca współpracuje z zamawiającymi i wykonawcami. Pełnomocnik Zamawiających i Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Prelegent na największych konferencjach z zakresu zamówień publicznych, prowadzi szkolenia otwarte i dedykowane, autor wielu publikacji branżowych dotyczących zamówień publicznych. Na co dzień miłośnik sportu i dobrego jedzenia.

Kontakt: pieprzyca @ prozam.pl

Michał Odon Klekotko

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności prawie autorskim oraz w prawie umów. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sądowych sporów cywilnych oraz występowaniu jako obrońca w procesach karnych gospodarczych, a także jako pełnomocnik przed Urzędem Patentowym RP w sprawach o unieważnienie praw wyłącznych. Od 2012 roku stale obsługuje podmioty związane z branżą budowlaną i produkcyjną. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2011 roku adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Przez wiele lat ściśle współpracował z kierownikiem Zakładu Własności Intelektualnej przy katedrze prawa cywilnego na Uniwersytecie Śląskim. Autor publikacji z zakresu prawa autorskiego.

Do flagowych projektów prowadzonych w ostatnim czasie przez adwokata Michała Odona Klekotko należą:

 • przygotowanie ze strony inwestora kontraktu na rozbudowę hali produkcyjnej o wartości ponad 20 mln złotych;
 • reprezentacja dużego biura projektowego w procesie dotyczącym praw autorskich do projektu architektonicznego;
 • obrona prezesa zarządu spółki kapitałowej w procesie karnym gospodarczym, gdzie wartość domniemanej szkody przekracza kilkanaście milionów złotych;
 • stała obsługa japońskiego koncernu posiadającego spółkę celową w Polsce z udziałem kapitału zagranicznego;
 • stałe doradztwo w przygotowaniu treści umów dotyczących konkursów na twórcze prace projektowe w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • autor umów o transfer technologii i praw autorskich;
 • reprezentacja międzynarodowego koncernu z branży opakowań w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawie o unieważnienie patentu.

Kontakt: mklekotko @ prozam.pl

Bartosz Krupa

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, w tym umów zawieranych w obrocie gospodarczym oraz prawa budowlanego. Ekspert we wdrożeniach RODO. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W latach 2010 – 2017 współpracował z kancelarią ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy – jedną z największych w regionie kancelarii adwokatów i radców prawnych. W 2014 r. ukończył aplikację adwokacką z wynikiem bardzo dobrym i został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

W tym samym roku rozpoczął prowadzenie indywidualnej kancelarii adwokackiej, a od 2017 r. jest wspólnikiem M&A Sawarska Sornek Adwokaci spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach.

W okresie swojej praktyki zgromadził bogate doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego. Od początku swojej praktyki zajmował się obsługą prawną przedsiębiorstw budowlanych, które w procesie budowlanym występowały zarówno jako inwestorzy, wykonawcy lub podwykonawcy. W ramach obsługi prawej zajmował się również zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem spółek handlowych.

Z uwagi na biegłą znajomość języka angielskiego w ramach pracy zawodowej zajmował się przygotowywaniem oraz opiniowaniem umów zawieranych z kontrahentami zagranicznymi.

Do flagowych projektów prowadzonych w ostatnim czasie przez adwokata Bartosza Krupę należą:

 • kompleksowe wdrożenie dokumentacji związanej z RODO w przedsiębiorstwach z kapitałem krajowym i zagranicznym;
 • stałe doradztwo prawne na rzecz firmy z branży budowlanej (developer i inwestor na rynku nieruchomości);
 • autorstwo wielu umów dotyczących robót budowlanych w systemie „Zaprojektuj i buduj” na potrzeby Zamawiających (jednostek sektora finansów publicznych);
 • autorstwo wielu umów z zakresu prawa nowoczesnych technologii (IT);
 • doradztwo w sprawie związanej z wykonaniem umowy na dostawę specjalistycznego sprzętu zawartej na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • kompleksowe doradztwo prawne dla Inwestora zagranicznego w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej;
 • Doradztwo po stronie Zamawiającego w sprawie odstąpienia od umowy dostawy i budowy urządzenia zawartej w ramach PZP;
 • podział spółki polskiego oddziału kluczowego, międzynarodowego przewoźnika drobnicowego.

Kontakt: bkrupa @ prozam.pl

Justyna Oślislok

Wieloletni praktyk. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Zamówień Publicznych. Specjalizuje się w postępowaniach dofinasowanych ze środków Unii Europejskiej zarówno tych prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych jak również tych prowadzonych na podstawie Wytycznych (zasada konkurencyjności).

Na co dzień zajmuje się także opiniowaniem wszelkiego rodzaju zagadnień związanych ze stosowaniem lub interpretacją ustawy Prawo zamówień publicznych i Wytycznych oraz bieżącym doradztwem prawnym w tym zakresie.

Reprezentuje Zamawiających i Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą, a ponadto w zakresie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej jest autorką skutecznej polemiki z wynikami kontroli (zastrzeżeń do informacji pokontrolnych).

Kontakt: tychy @ prozam.pl

Patrycja Kurczab

Praktyk, z zamówieniami publicznymi związana od 2007 roku. Absolwentka Podyplomowych Studiów z zakresu Zamówień Publicznych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań na roboty budowane niezależnie od ich wartości i źródła dofinansowania, w tym również zamówień o wysokim stopniu skomplikowania, dla których przed wszczęciem właściwie jest przeprowadzenie dialogu technicznego. Doskonale odnajduje się w skomplikowanych konstrukcjach warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. Skrupulatnie oceni skutki ich zastosowania w postępowaniu.

Posiada również bardzo duże doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne, niezależnie od trybu oraz wartości zamówienia.

W procesie zamówień publicznych doradza zarówno Zamawiającym jak i Wykonawcom.

Kontakt: tychy @ prozam.pl

Marta Walter

Absolwentka Podyplomowych Studiów z zakresu Zamówień Publicznych. Z zamówieniami publicznymi związana od 2001 orku. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących szeroko rozumianej tematyki medycznej, w szczególności w zakresie dostaw lub usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Szpitali. Przygotowywała i przeprowadzała dziesiątki postepowań będąc pracownikiem zamawiającego.

Obecnie interesuje się również problematyką wydatkowania środków unijnych, stąd też przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z właściwymi wytycznymi. Do swojej pracy podchodzi bardzo sumiennie, co znajduje uznanie zamawiających.

Kontakt: tychy @ prozam.pl